Zakres usług

Oferuję:

sporządzanie map do celów projektowych,
pomiary wykonawcze budynków i przyłączy,
wytyczanie budynków,
podział nieruchomości.